Välj hustyp

Se dina möjligheter

Klicka på din hustyp

Klicka på din hustyp för att se hur dina möjligheter kan se ut!

Det finns oändliga lösningar och möjligheter att bygga nätverk i bostaden. För att underlätta och förhoppningsvis svara på några frågor har vi därför har vi tagit fram exempel på kabeldragningar, placering av uttag och tjänstefördelare i olika hustyper med olika planlösningar. Klicka på din hustyp för att se våra exempel. De flesta av våra tips är generella och kan appliceras på vilken hustyp som helst. Vi har dock valt att ha tre olika hus för att visa på flera möjligheter. Nu är det upp till dig hur du vill använda möjligheterna och tipsen i din egen bostad.