Välj hustyp
Filter

1 - planshus i trä

Välkommen till 1-planshuset!

Här visar vi exempel på hur man kan bygga sitt nätverk i ett 1-planshus. Det finns oändliga lösningar och möjligheter på hur man kan dra kablar, placera uttag, var man kan placera tjänstefördelaren, om man vill ha trådlöst nätverk och så vidare. Vi har gjort exempel i olika hustyper, med olika planlösningar. Hoppas våra exempel kan de dig tips och inspiration kring hur du bygger upp ett fungerande nätverk i ditt hus för att använda fibern på ett smidigt och enkelt sätt. De flesta av våra tips är generella och kan appliceras på vilken hustyp som helst. Vi har dock valt att ha tre olika hus för att visa på flera möjligheter. Nu är det upp till dig hur du vill använda möjligheterna och tipsen i din egen bostad.

Halmstads stadsnät säljer inte tjänsten "att bygga nätverk" däremot kan man ofta köpa tjänsten av elfirmor om man inte vill göra det själv.

Där man placerar sin elektronik skall det inte vara för stor variation i temperaturen. Elektroniken är känslig för snabba temperaturvariationer och fukt. Man skall även tänka på att ha god ventilation kring elektroniken.

Om du vill ha ett trådlöst nätverk i villan fundera då över vilket material det är i väggarna i villan. Olika väggar har olika egenskaper när det gäller att släppa igenom vågorna i det trådlösa nätverket. Gips dämpar lite, betong dämpar en hel del och stenväggar dämpar mycket.

Kabeldragning i huset

Klicka gärna på "Visa kabeldragning", under "Filter",  för att se vårt exempel på kabeldragning i huset. De blå kablarna är dragna inne i huset och de lila kablarna är dragna på vinden. I huset ovan är routern placerad på vinden för att få bästa möjliga spridning på det trådlösa nätverket.

Har du tecknat avtal med Halmstads stadsnät?

Ring oss på 035- 19 29 80 eller skicka e-post till info@halmstadsstadsnat.se för att få ett avtal.